Dostan - Cafe ve Mantı Evi
Dostan Cafe ve Mantı Evi
İSTANBUL'UN İLKLERİ VE ENLERİ İSTANBUL GRAVÜRLERİ

İSTANBULUN İLKLERİ VE ENLERİ

Dostan Cafe ve Mantı Evi

Deniz İçerisinde İnşa Edilen İlk Yapı Kız Kulesi


İstanbul’un uzaktan bekçisi Kız Kulesi...
İstanbul’un sembolü olan Kız Kulesi düne kadar İstanbullular için bir gizemdi. Artık restoran oldu. Kendisine ulaşır olduk.
Kulesine çıkıp üzerinden yarı kuş bakışı seyreyler olduk İstanbul’u...

Devamı
Dostan Cafe ve Mantı Evi

İstanbulda İlk Eczane & İlk Üniversite & İlk Kadın Hastanesi & İlk Sütun


İstanbulda İlk Eczane...
Osmanlı Dönemi İstanbul’da ilk eczane Süleymaniye Külliyesi içerisinde teşekkül ettirilmiştir...

Devamı
Dostan Cafe ve Mantı Evi

İstanbulda Kadınların Kurduğu İlk Pazar


Avratpazarı” isminin nerden geldiği hala tartışma konusudur. Burada kadın esirlerin satıldığından dolayı isminin Avratpazarı olduğu iddia edilmekle beraber, bu pazardaki satıcıların hepsinin kadın olmasından dolayı bölgeye Avratpazarı denildiği de iddia edilmektedir.

Devamı
Dostan Cafe ve Mantı Evi

Osmanlı İstanbul’unun İlk Mahalleleri


İstanbul’un ilk mahalleleri adlarını, oraya yerleştirilen fetih gazilerinin adlarından almıştır. Bu arada yabancılara ait adlarda takılmıştır. Dükkanlar, evler; dışarıdan gelen eski Bizans halkına, hamam, han, ev gibi emlak; cami, medrese, okul gibi sosyal kurumlara, evler gazilere bağış halinde dağıtılmıştır.

Devamı
Dostan Cafe ve Mantı Evi

İstanbul’da İlk Türk Matbaası


Türkiye’de ilk Türk matbaası Sultan III. Ahmed devrinde (1703/1730) Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa’nın teşvik ve himayeleriyle Yirmi Sekiz Mehmed Said Efendi’nin yardımı ile 31 Ocak 1729’da ‘Darü’t_Tabaa’ ismiyle İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur.

 

 

 

 

Devamı

Dostan Cafe ve Mantı Evi

Dünyanın En Sağlam Tarihi Camisi


Süleymaniye Camii bir külliye içerisinde değerlendirilerek inşa edilmiş İstanbul’un en önemli eserlerinden biridir. Külliye ile beraber cami 1553 yılında başlayıp 4 yıl 8.5 aylık sürecin sonunda 4 Ekim 1557 tarihinde merasimle ibadete açılmıştır..

 

 

 

 

 

Devamı

Dostan Cafe ve Mantı Evi

Boğazın Yaşayan En Eski Osmanlı Yapısı


Köprülüler yalısı, Köprülü Mehmed Paşa’nın yeğeni Amcazade Hüseyin Paşa tarafından 1699’da inşa ettirilmiştir.
Halen boğazın en eski yapısıdır.

 

 

 

 

Devamı

Dostan Cafe ve Mantı Evi

İstanbul En Çok İsmi Olan Şehir


Evliya Çelebi’ye göre ; İstanbul kentine Latinler “Makedonya”, Süryaniler “Yankoviçe”, “Aleksandra”, Yahudiler “Vizendovina”,Frenkler “Yağfuriye, Pozantiyam, Konstantiniye”, Felemenkler (Hollandalılar) “İstefaniye”, Portekizliler “Kostin”,
Araplar “Konstantiniyye_i Kübra (Büyük İstanbul), İranlılar “Kayser Zemin”(Yeryüzü İmparatoru) , Hintliler “Tahtı Rum”,
(Roma hükümdarlığı), Moğollar “Çakdurkan”, Tatarlar
“Sakalya” adlarını vermişlerdir.

 

 

 

Devamı

Dostan Cafe ve Mantı Evi

İstanbul’u Koruyan İlk 15 Tılsım


Birinci tılsım;
“Avratpazarı” denilen yerde, bin parça beyaz mermerden, minare gibi içi boş merdivenli yüksek bir direk (Arkadius sütunu) vardı. Taşın tepesinde peri yüzlü bir heykel duruyordu. Söylentiye göre yılda bir kere bir feryat koparırmış, Yeryüzünde ne kadar kuş varsa o heykelin etrafında dönermiş. Kuşların binlercesi yere düşer, halkta bunları yermiş.

 

 

 

Devamı

Dostan Cafe ve Mantı Evi

İstanbul’un İlk Tiryaki Çarşısı

 

Süleymaniye Külliyesi’nde Evvel Medresesi’nin altında,
sıbyan mektebi ile Darü’t Tıb (Şifhane Sokağı) arasında bir sıra dükkandır. Tiryaki çarşısında uzun bir süre; tiryak, kahve, çay, tütün, afyon, esrar gibi maddeler satılmıştır.

 

 

Devamı

Dostan Cafe ve Mantı Evi

İstanbul’da İlk Kahve ve Kahvehaneler

 

16.y.y. ortalarına kadar Türkiye’de
kahvenin adı dahi bilinmiyordu. Kahvenin ilk defa İstanbul’da kullanılmaya başlanması hakkında üç ayrı tarih vardır:
1551, 1552, 1561. İlk kahvehaneler de 1552 ya da 1554 yılında Tahtakale’de açılmıştır.

 

 

Devamı

Dostan Cafe ve Mantı Evi

İstanbul’un İlk Kütüphanesi

 

İstanbul’un bilinen ilk kütüphanesi
Bizans dönemine aittir. Bizans döneminde kütüphaneler
daha çok kültür merkezi durumundaki Ayasofya çevresi ve Yerebatan’da, 335 yılından itibaren kurulmuşlardır.

 

 

Devamı

Dostan Cafe ve Mantı Evi

İstanbul’un İlk Osmanlı Eserleri

 

Osmanlı mimarisinin İstanbul’daki ilk örnekleri
Üsküdar Rum Mehmed Paşa Camii (H. 876,1471/1472),
1458 yılında Eyüp Sultan Camii, Beyazıt’taki Eski Saray, Fatih Külliyesi (ilk yapımı, 1463/1471 yılları arasında), Patrikhane ve eski İmparatorlar Türbesi’nin yerine,

 

Devamı

Dostan Cafe ve Mantı Evi

İstanbul’un İlk Sarayı

 

Bizans:
Doğu Roma İmparatorluğu’nun Büyük Saray’ı bugünkü Sultanahmet Meydanı’nın içerisinde yer almaktaydı.

 

Devamı

Dostan Cafe ve Mantı Evi

Dünya’nın Üretken En Büyük Mimarı Mimarbaşı Koca Sinan

 

1537 yılında, Hassa Başmimarı tayin edilerek yarım asır Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün mimarlık, mühendislik, şehircilik ve koruma işlerini denetleyecek olan Mimar Sinan, dört büyük Osmanlı sultanına hizmet etmiştir.

 

Devamı

Dostan Cafe ve Mantı Evi

İstanbul’un İlk Efsanesi

 

Hazreti Süleyman sevgili hanımının ricası üzerine insanları, cinleri, kuşları, rüzgarları toplayıp emir verdi:

 

Devamı